Informácie o offshore spoločnosti

Skutočné odpovede skúsených odborníkov

Pýtajte sa na offshore bankovníctvo, zakladanie spoločností, ochranu aktív a súvisiace témy.

Zavolajte teraz 24 Hrs./Day
Ak sú konzultanti zaneprázdnení, zavolajte prosím znova.
1-800 959 - 8819

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Veľkou prioritou je zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov.

Vstupom na webovú stránku OffshoreCompany.com alebo jej využívaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov OffshoreCompany.com, ako je uvedené nižšie.

Verzia: 2
Dátum poslednej zmeny: 20th Máj 2018

Vaše súkromie je dôležité.

Osobné údaje, ktoré zozbierame, ak ich poskytnete, budú použité na kontaktovanie, zasielanie ďalších informácií o našich produktoch a službách, poskytovanie služieb a na požiadanie vám poskytneme viac informácií.

 • Ak nám poskytnete svoje údaje na tieto účely, súhlasíte s naším zberom a spracovaním.
 • Vaše informácie nezdieľame s tretími stranami

Návštevou našej webovej stránky, odoslaním online formulárov pre viac informácií alebo zakúpením služby poskytnutím svojich kontaktných informácií v e-maile súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných identifikačných údajov, PII, ako je tu definované.

Regulátor údajov Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je General Corporate Services, Inc.

Informácie, ktoré by ste mali uviesť Predmet GDPR

 • Osobné identifikovateľné informácie, ktoré by ste mohli poskytnúť, sú objednať si službu, požiadať o viac informácií a získať dôležité právne aktualizácie odoslaním prostredníctvom on-line formulára na adrese www.offshorecompany.com.com (webová stránka), a to prostredníctvom e-mailu, telefonovaním, poštou alebo inak nás kontaktovať.
 • Osobne identifikovateľné informácie, ktoré poskytnete, sú vaše meno a kontaktné údaje, požiadavky na právne dokumenty vo forme objednaných služieb, informácie o platbách za servisné objednávky, informácie o doručení objednávky a všetky požadované polia na vyplnenie a uloženie dokumentov, ako napr. nové informácie o spoločnosti, nové informácie o dôvere a ďalšie súvisiace právne požiadavky.

Vaša bezpečnosť dát

Zaväzujeme sa dodržiavať GDPR (článok 5)

  Osobné údaje sú: \ t

 • spracúvali zákonne, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
 • zozbierané na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nie ďalej spracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely sa v súlade s článkom 89 (1) nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom („obmedzenie účelu“);
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);
 • presné av prípade potreby aktualizované; musia sa podniknúť všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nepresné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymazali alebo opravili („presnosť“);
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať na dlhšie obdobie, pokiaľ sa osobné údaje budú spracúvať výlučne na účely archivácie na účely verejného záujmu, vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 (1) s výhradou implementácie príslušných technických a organizačných \ t opatrenia požadované týmto nariadením s cieľom chrániť práva a slobody dotknutej osoby („obmedzenie ukladania“);
 • spracúvané takým spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, s použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Používame súčasné podnikové informačné systémy na udržiavanie informácií o zákazníkoch podporených moderným digitálnym zabezpečením a špecializovaným správcom systému. Naša organizácia má úradníka pre ochranu údajov „DPO“, ktorého je možné kontaktovať pomocou Kontakt Informácie o stránke tejto webovej stránky.

Na hosťovanie našej webovej stránky používame poskytovateľov tretích strán a zabezpečujeme komunikáciu, prepravu, fakturáciu / spracovanie účtov a spracovanie platieb.

Pri prijímaní, odosielaní a ukladaní vašich informácií používame štandardné metódy, najlepšie postupy a šifrovanie.

Poskytnutím osobných údajov s tým súhlasíte.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri návšteve našej webovej stránky:

 • vašu IP adresu, prehliadač, operačný systém a typ počítača s rozšíreniami, pluginmi a ďalšími informáciami o zariadení
 • ako ste sa dostali na našu webovú stránku, dátum a čas, keď navštívite našu webovú stránku, a o obsahu, ktorý si prezeráte, o odkazoch na stránky a informácie o vyhľadávacích nástrojoch.

Zdieľanie údajov

Vaše informácie by sme zverejnili len s vaším súhlasom alebo v súlade s platnými zákonmi alebo súdnymi príkazmi.

Ak odošlete kontaktný formulár na našich webových stránkach, polia, ktoré odošlete, sa odošlú na službu CRM na úrovni podniku SalesForce a na službu správy bulletinu MailChimp. Sú to spracovatelia údajov tretích strán kompatibilné s GDPR.

Ak pošlete e-mail, zavoláte na telefón alebo nás inak kontaktujete, môžeme odpovedať e-mailom - naše servery poskytuje GoDaddy a používame e-mailový softvér Microsoft Outlook. GoDaddy a Microsoft sú GDPR kompatibilné procesory tretích strán.

Všetci spracovatelia údajov tretích strán, ktoré používame, sú v súlade s GDPR

 • Google - poskytovateľ e-mailovej a webovej analýzy
 • Microsoft - poskytovateľ e-mailového servera
 • MailChimp - poskytovateľ e-mailového marketingu
 • SalesForce - poskytovateľ CRM
 • GoDaddy - poskytovateľ webhostingu a hardvéru
 • GoogleDrive - riešenie pre prenos / ukladanie dokumentov
 • Facebook - poskytovateľ marketingových služieb
 • QuickBooks - účtovnícky softvér
 • Účet obchodníka - spracovateľ platieb

Vaše informácie by sme zverejnili iba v súlade so zákonom alebo akvizíciou / zlúčením spoločnosti.

Ako používame vaše údaje

 • Informácie, ktoré ste poskytli sa používa na uspokojenie požiadaviek na všetky žiadosti o informácie alebo služby, aktualizácie príslušných celosvetových zákonov, propagačných akcií a odporúčaní.
 • Informácie, ktoré zhromažďujeme sa používa na štúdium činnosti našej webovej stránky a na zlepšenie obsahu a skúseností používateľov, sledovanie výdavkov na reklamu a úsilie, ako aj cieľové odporúčania podľa záujmu.
 • Informácie tretích strán môžu byť skombinované s informáciami, ktoré ste poskytli alebo boli zhromaždené, aby sa mohli používať v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.

Vaše práva podľa GPDR

 • Právo na informácie - Právo pýtať sa, aké osobné údaje existujú a ako sa používajú.
 • Právo na prístup - Právo na prezeranie vašich osobných údajov.
 • Právo na opravu - Právo na opravu a úpravu, pokiaľ nie je aktualizované.
 • Právo odvolať súhlas - Právo na odvolanie súhlasu so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov.
 • Právo na námietku - Právo na námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo namietať proti automatizovanému spracovaniu - Právo namietať proti rozhodnutiu prijatému automatizovaným spracovaním.
 • Právo na zabudnutie - Právo požiadať o vymazanie vašich údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov - Právo požadovať prenos vašich údajov - údaje musia byť poskytnuté alebo prevedené v strojovo čitateľnom elektronickom formáte.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Informácie o zákazníkoch budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie servisnej zákazky a uľahčenie požiadaviek, ako aj splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktuj nás o odstránení vašich údajov.

Zverejnenia Minors pod 16 rokov

Pred poskytnutím osobných údajov je potrebný súhlas rodičov.

Odvolať svoj súhlas

Kontaktujte našu kanceláriu a spresnite, že ide o žiadosť o zrušenie súhlasu so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných údajov.

Žiadosť o prístup k subjektu (SAR)

V súlade s \ t

 • môžete požiadať o zaslanie podrobností o všetkých osobných údajoch, ktoré máme, alebo
 • môžete požiadať o opravu akýchkoľvek nezrovnalostí, alebo
 • môžete požiadať o odstránenie všetkých vašich údajov.

SAR poplatok

V súlade s GDPR sú všetky žiadosti o prístup k dispozícii bezplatne do [30] dní.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich údajov alebo odošlite požiadavky, kontaktujte nás:

Riadiaca jednotka údajov:
General Corporate Services, Inc.

adresa:
5919 Greenville #140
Dallas TX 75206-1906

Kontakt:
Napíšte nám

telefón:
Telefón: + 1 (800) 959-8819
Medzinárodné: (661) 253-3303
Fax: (661) 259-7727

Politiky tretej strany

Sme zodpovední len za naše vlastné zásady ochrany osobných údajov.

Môžeme odkazovať na iné webové stránky. Je dôležité, aby ste pred odoslaním osobných údajov skontrolovali ich zásady ochrany osobných údajov a zabezpečili, aby iné webové stránky spĺňali kritériá GDPR.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za ručenie tretích strán za ochranu súkromia.

cookies

Súbory cookie sa používajú s vaším povolením, sú to malé súbory vo vašom počítači, ktoré vás identifikujú na našich webových stránkach.

Typy cookies, ktoré používame

 • Analytika webových stránok: poskytuje počty návštevníkov, získavanie návštevnosti a obsahové správanie s cieľom zlepšiť náš marketing a skúsenosti používateľov.
 • Zacielenie reklamy: zaznamenáva akcie, ktoré sa vykonávajú na našich webových stránkach, ako napríklad požadovaný obsah a odkazy, na ktoré kliknete. Používame to na zlepšenie materiálov a správ na našich webových stránkach a materiáloch.

Súbory cookie tretej strany

Súbory cookie tretích strán, ktoré môžu byť nastavené na našej webovej stránke, zahŕňajú:

 • Služba Google Analytics zhromažďuje neosobné údaje o používaní webových stránok v súlade s ich pravidlami ochrany osobných údajov: www.google.com/policies/privacy/
 • Remarketingový súbor cookie spoločnosti Google poskytuje metódu na spresnenie obsahu, ktorý vám je doručený, na základe vašej histórie prehliadania našich webových stránok. Môžete sa z toho odhlásiť v Nastaveniach reklám Google.
 • SalesForce je náš CRM systém a cookies nám umožňujú riadiť kontakt so zákazníkmi o požiadavkách na informácie a servisných zákazkách.
 • Wordfence je WordPress Security Option, ktorá používa cookie na určenie, či ste ľudský používateľ.
 • Facebook Pixel poskytuje analýzu návštevnosti webových stránok na meranie výkonnosti reklamy.

Cookies môžete zablokovať zmenou nastavenia vášho prehliadača.

OffshoreCompany.com je obchodná spoločnosť a nie právnická firma. Neposkytujeme právne ani finančné poradenstvo.

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad alebo zásad ochrany osobných údajov, radi by sme vedeli, čo sú, aby sme ich mohli riešiť. Kontaktujte nás na adrese 1-800-959-8819.

Posledná aktualizácia 9. decembra 2019