Offshore-yritystiedot

Kokeneiden ammattilaisten todelliset vastaukset

Esitä kysymyksiä offshore-pankkitoiminnasta, yritysten perustamisesta, varojen suojaamisesta ja niihin liittyvistä aiheista.

Soita nyt 24 Hrs./Day
Jos konsultit ovat kiireisiä, soita uudelleen.
1-800-959-8819

Offshore Trust for Asset Protection

Monet omaisuuden suojelun asiantuntijat ovat samaa mieltä offshore-luottamusta asianmukaisesti valitulla lainkäyttöalueella vahvin varallisuuden suoja-auto maailmassa. Cook Islands Luottamus on osoittanut tarjoavan vahvimman varainsuojan oikeuskäytännön historian. On paras toimivalta omaisuuden suojelun kannalta. Kun paikallinen tuomioistuin vaatii maksua, Cookinsaarten luottolaitos, joka sijaitsee paikallisen tuomioistuimen toimivallan ulkopuolella, ei ole velvollinen noudattamaan tuomioistuimen määräystä. Näin ollen lisensoitu, sidottu, vakuutettu 30 + vuotta vanha luottamusyhtiö pitää omaisuutesi vahingossa. Luotamme asiakkaan mielenrauhan offshore-osakeyhtiö (LLC), joka on 100: n omistuksessa. asiakas on LLC: n johtaja. Det tilit pidetään LLC: ssä erittäin turvallisessa kansainvälisessä pankissa. Asiakas on kaikkien pankkitilien allekirjoittaja. Kun "huono asia" tapahtuu ja varat saattavat joutua takavarikoimaan tuomioistuimet, toimitsijamies voi siirtyä LLC: n johtajaksi ja tehdä sen, mitä olet maksanut luottamusyhtiölle - suojata omaisuuttasi. Kun laillinen uhka on kulunut, asiakas palautetaan LLC: n johtajaksi, kun omaisuus on edelleen ehjä. Tutkimuksemme on osoittanut, että asianmukaisesti jäsennelty Cook Islandsin luottamus on suojellut asiakkaiden varoja kaikista oikeudellisista haasteista.

An offshore-luottamus on hyvin kuin perinteinen luottamus sillä se käsittää suhdetta tai järjestelyä ”toimitsijamiehen”, ”selvittäjän (t)” ja ”edunsaajan (t) välillä”. Säännökset tehdään sitovassa kirjallisessa oikeudellisessa asiakirjassa, joka tunnetaan nimellä ”Trust Deed”. oikeudellisella välineellä voi olla omaisuutta omaisuuteen ja omaisuuteen, hallita kyseisiä omaisuuseriä luottamusasiakirjan mukaisesti, jotta voidaan tarjota joukko etuja ja jakeluja henkilöille tai henkilöryhmille, jotka on nimetty edunsaajiksi. Erona on, että kun yhden tuomarin tuomari vaatii, että varat siirretään, ulkomaalaisen toimivaltaisen toimitsijamiehen ei tarvitse noudattaa sitä.

Luottamusasiamiehen ja / tai luottolaitoksen, jonka tehtävänä on hoitaa luottamus, on sidottu luottamukselliseen velvollisuuteen pitää sopimus voimassa. Allekirjoittamalla asiakirjan he hyväksyvät luottamusasiakirjan asettamat säännöt ja vaatimukset. Luottamus on toisin kuin yhtiö tai säätiö. Tämäntyyppinen luottamus on toimihenkilön kirjallinen sopimus tarjota edunsaajille ja suojella saalistajien omaisuutta.

Kun päätös luottamuksen muodostamisesta on saavutettu, sovittelijan on sitten valittava luotettavuuden tyyppi, sen kesto ja tehtävä tärkeitä päätöksiä yksityiskohtien määrittelystä. Nämä yksityiskohdat sisältävät päätöksen siitä, onko luottamus peruutettavissa vai ei, riippumatta siitä, onko luottamus harkinnanvarainen vai ei, sekä määritellä toimitsijamiehen oikeudet, velvollisuudet ja velvollisuudet.

Mitä tulee peruutettaviin tai peruuttamattomiin luottolaitoksiin, kuten heidän nimensä viittaavat, ne voidaan joko peruuttaa milloin tahansa säätäjän laatimien ehtojen mukaisesti, tai niillä voi olla ennalta määrätty elinikä ilman peruuttamista koskevia määräyksiä ja vain päätettäessä siitä, milloin sen luotettavuussopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät.

Sitä vastoin harkinnanvarainen luottamus voi kuulua jompaankumpaan ryhmään, ja se määritellään luottamukseksi, jossa on paljon sisäänrakennettua joustavuutta suhteessa siihen, miten toimitsija hoitaa jakoa edunsaajille, ja jopa antaa joissakin tapauksissa toimitsijamiehen, jolla on oikeus nimittää tai lisätä tuensaajia. Tämä luopuu kuitenkin suuresta määrästä offshore-luottamusta ylläpitävälle toimitsijamiehelle, ja korostaa, että on tärkeää valita huolellisesti toimivaltainen, hyvämaineinen toimitsijamies tai luottolaitos, jolla on hyvät viittaukset, arvoinen maine ja menestyksekäs kokemus ja uskollisesti täyttää ja kunnioittaa luottamuksen ehtoja.

offshore-luottamusta

Offshore Trustin edut

Varojen sijoittaminen omaisuuteen ja omistusoikeus luottamukseen on se, että leijonan osuus luottamuksellisuudesta ja suojaa offshore-luottamuksen vastuuetuilta hankitaan. Oikeudellinen nimike siirtyy toimitsijamiehelle, jonka on täytettävä luottamuksessa määrätyt velvoitteet. Luottamuksen tarkoitus on tarjota edunsaajille, joista sijoittaja voi olla ja usein on listattu osallistuja. Näillä edunsaajilla on erittäin vahvat oikeudet luottamuksen etuihin nähden ja useimmat lainkäyttöalueet tunnustavat, että Tarkoituksena on antaa näille edunsaajille luottamusasiakirjassa määritellyt edut ja säännellä suotuisasti kun luottamuksen hallintaan liittyviä kysymyksiä ilmenee.

Koska nämä offshore-sijoitusrahastot löytyvät lähes aina veroparatiiseista tai varallisuusoikeuksista, joilla on a mainetta varojen turvaamiseksi ja erinomaisesta luottamuksellisuudesta, offshore-luottamus hyötyy myös näistä ominaisuuksista. Offshore-rahastojen hallinnoimat varat ovat pääosin vapaa joskus tukahduttavasta oikeudellisesta rasitteesta sovittelijan kotimaahan tai lainkäyttövaltaan. Jos luottamus on muodostettu järjestämään luoton ja / tai puolisoiden, lasten tai muiden asukkaiden perillisten eduksi, esimerkiksi offshore-luottamus voi tarjota turvapaikkaa voimakkaasta perintötarkastuksesta ja verotuksesta.

Lisäksi offshore-sijoitusrahastojen tarjoukset perustuvat niiden perustamiseen varallisuussuuntautuneisiin turvapaikkoihin vertaansa vailla oleva luottamuksellisuus, lisääntynyt suoja siviilioikeudenkäyntien ja vastuuseen kohdistuvilta vaaroilta ja jopa sellaisista asioista kuin avioero tai yritystoiminnan purkaminen. Monet käyttävät niitä myös varojen suojelemiseksi kotivaltion poliittisen tai taloudellisen epävarmuuden sattuessa On äärimmäisen vaikeaa, lukuun ottamatta vakavia rikoksia koskevia syytöksiä, että ulkopuolinen yksikkö lävistää offshore-luottamukseen liittyvän luottamuksellisuuden suojan useimmissa lainkäyttöalueissa.

kokki saarten luottamus

Mistä muodostaa offshore-luottamus

Offshore-sijoitusrahastot muodostuvat usein vähäistä verotusta tai varallisia turvapaikkoja, joilla on todistettu maine luotto- ja sijoitusrahastojen onnistuneessa hallinnoinnissa ja toteuttamisessa. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että sopiva sijainti on veroparatiisi tai niillä on laajat säännöt - monet menestyksekkäistä luottamusmuodostuslaitoksista ja maat tarjoavat yksinkertaisesti tunnettuja, kokeneita luottamusyhtiöitä yhdistettynä erinomaisiin luottamuksellisuuksiin ja merkittäviin varojen suojuksiin. Yksi yhteinen nimittäjä on, että nämä lainkäyttöalueet perustavat luottamusmääräykset ja säännöt englannin yleiseen oikeuteen - tämä johtuu siitä, että luottamuksen muodostamisen ajatus on vanha englantilainen idea, joka on peräisin ristiretkien aikaan. Muut eurooppalaiset lainkäyttöalueet, jotka tarjoavat onnistunutta luottamushallintoa, kuten Luxemburg, Malta, Sveitsi jne., Ovat mukauttaneet perussääntöjään ja määräystään vastaamaan asianmukaisia ​​luotettavuuden hallintamalleja, jotka on esitetty Englannin yleiseen oikeuteen. Loma-alueet, jotka ovat varojen suojelun kannalta loput, ovat Cookinsaaret Nevisin luottamus ja yksi Belizeissä, siinä järjestyksessä.

Muita näkökohtia

Offshore-luottamuksen muodostaminen edellyttää realistisen arvioinnin potentiaalisen asukkaan tavoitteista ja aikomuksista ja käyttää joitakin resursseja sen perustamiseen ja ylläpitoon. Näin ollen vakava, sitoutunut tutkimus ja kokeneiden ja asiantuntevien tekijöiden neuvonta ja apu on välttämätöntä.

Offshore-luottamuksen luominen tarjoaa huomattavan suojan varallisuudelle, joka ei ole tarpeeksi tarkka, oikeudenkäynti ja kansallinen riita. Olisi selvää, että vaikka perustamis- ja ylläpitokustannukset voidaan ottaa huomioon, on luotava offshore-luottamus tarjoaa hyvän mielenrauhan niille, jotka haluavat suojella merkittäviä omaisuutensa tai tarjota lapsilleen pitkällä aikavälillä.