ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനി വിവരങ്ങൾ

പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങൾ

ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ്, കമ്പനി രൂപീകരണം, അസറ്റ് പരിരക്ഷണം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക.

ഇപ്പോൾ വിളിക്കുക 24 Hrs./Day
കൺസൾട്ടൻറുകൾ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ, ദയവായി വീണ്ടും വിളിക്കുക.
1-800-959-8819

ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പല അസറ്റ് പരിരക്ഷണ വിദഗ്ധരും അത് സമ്മതിക്കുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് ശരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അധികാരപരിധിയിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ അസറ്റ് പരിരക്ഷണ വാഹനം. ദി കുക്ക് ദ്വീപുകൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ അസറ്റ് പരിരക്ഷണ കേസ് നിയമ ചരിത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ മികച്ച അധികാരപരിധി ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനായി. ഒരു പ്രാദേശിക കോടതി പണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഓർമ്മിക്കുക. അതിനാൽ, കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ ട്രസ്റ്റി (സാധാരണയായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ നിയമ സ്ഥാപനം) ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഫലമായി, ദി ലൈസൻസുള്ള, ബോണ്ടഡ്, ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌തത് 30 + വയസ്സ് ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ക്ലയന്റ് സമാധാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 100% ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി (LLC). ദി ക്ലയന്റ് എൽ‌എൽ‌സിയുടെ മാനേജരാണ്.

ദി വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിൽ എൽ‌എൽ‌സിയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും ഒപ്പിട്ടയാളാണ് ക്ലയന്റ്. “മോശം കാര്യം” സംഭവിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ കോടതികൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ട്രസ്റ്റിക്ക് എൽ‌എൽ‌സി മാനേജരായി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അതായത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ട്രസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയത് അവർ ചെയ്യുന്നു - നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ പരിരക്ഷിക്കുക. നിയമപരമായ ഭീഷണി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലയന്റ് എൽ‌എൽ‌സിയുടെ മാനേജരായി പുന ored സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ശരിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കുക്ക് ഐലന്റ്സ് ട്രസ്റ്റ് എല്ലാ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നും ക്ലയന്റ് ആസ്തികളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് പരമ്പരാഗത ട്രസ്റ്റ്

An ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് ഒരു പരമ്പരാഗത ട്രസ്റ്റ് പോലെയാണ്. അതുപോലെ, ഇനിപ്പറയുന്ന കക്ഷികൾ‌ക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബന്ധമോ ക്രമീകരണമോ ഇതിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: “ട്രസ്റ്റി (കൾ‌),” സെറ്റ്ലർ‌ (കൾ‌), “ഗുണഭോക്താവ് (ies).” ബൈൻഡിംഗ്, രേഖാമൂലമുള്ള നിയമ പ്രമാണത്തിലാണ് വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അതിനെ “ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ നിയമ ഉപകരണത്തിന് ആസ്തികൾക്കും സ്വത്തിനും ശീർഷകം നൽകാനാകും. ഇതിന് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിന് അനുസൃതമായി പറഞ്ഞ ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇതിന് ഒരു വ്യക്തിക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ഒരു കൂട്ടം ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും. ട്രസ്റ്റ് ഈ ആളുകളെ ഗുണഭോക്താക്കളായി നിയമിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യത്യാസം.  ഒരു അധികാരപരിധിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി ഫണ്ട് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾക്ക്, വിദേശ അധികാരപരിധിയിലെ ട്രസ്റ്റി (ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ നിയമ ഓഫീസ്) ഇത് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

ട്രസ്റ്റി കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ ചുമത്തിയ ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി. കരാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള വിശ്വസ്ത കടമ അവർക്കാണ്. പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നതിലൂടെ അവർ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് വ്യക്തമാക്കിയ നിയമങ്ങളും ആവശ്യകതകളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒരു കോർപ്പറേഷനോ ഫ .ണ്ടേഷനോ പോലെയല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള കരാറാണ്. ഇത് ട്രസ്റ്റിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി നൽകാനും വേട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനും.

ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

ആദ്യം, സെറ്റ്ലർ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം, സെറ്റിൽ‌ലർ‌ താൻ രൂപീകരിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന തരം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിൽ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ശാശ്വതമായിരിക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിൽ സെറ്റ്ലർ (ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ) പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. ട്രസ്റ്റ് അസാധുവാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രസ്റ്റ് വിവേചനാധികാരമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത് ട്രസ്റ്റിയുടെ അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, ബാധ്യതകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കും.

ഇനി നമുക്ക് അസാധുവാക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനാവാത്ത വിശ്വാസ ആശയം പരിഗണിക്കാം. അവരുടെ പേരുകൾ‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, സെറ്റിൽ‌ലർ‌ വ്യക്തമാക്കിയ നിബന്ധനകൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോൾ‌ വേണമെങ്കിലും അസാധുവാക്കാവുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് അസാധുവാക്കാൻ‌ കഴിയും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ, അസാധുവാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആയുസ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതമായി നിലനിൽക്കും). അതായത്, ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകാരം അതിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ നിബന്ധനകളെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് അവസാനിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല.

ഇതിനു വിപരീതമായി, ഒരു വിവേചനാധികാരം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടാം, മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണങ്ങൾ ട്രസ്റ്റി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം അന്തർനിർമ്മിതമായ വഴക്കമുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ട്രസ്റ്റിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുക. ഇത് വളരെയധികം അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ട്രസ്റ്റിക്ക്, ഒപ്പം നല്ല റഫറൻസുകൾ, യോഗ്യമായ പ്രശസ്തി, ട്രസ്റ്റിന്റെ നിബന്ധനകൾ വിജയകരമായി, വിശ്വസ്തതയോടെ നിറവേറ്റുന്നതിനും മാനിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അനുഭവം എന്നിവയുള്ള, യോഗ്യതയുള്ള, നന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. .

ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ്

ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

സ്വത്തുക്കളും സ്വത്തവകാശവും ട്രസ്റ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്, രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ സിംഹ പങ്കും ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റിന്റെ ബാധ്യതാ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും. നിയമപരമായ ശീർഷകം ട്രസ്റ്റിക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ, അത് ട്രസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റണം. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി നൽകുക എന്നതാണ്, അതിൽ സെറ്റ്ലർ ആകാം, പലപ്പോഴും ലിസ്റ്റുചെയ്ത പങ്കാളിയാകാം. ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾ, ട്രസ്റ്റിലെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശക്തമായ അവകാശങ്ങൾ പുലർത്തുന്നു, മിക്ക അധികാരപരിധികളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യം ഒപ്പം അവരുടെ ദിശയിൽ അനുകൂലമായി ഭരിക്കുക ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ.

ടാക്സ് ഹെവൻ

കാരണം ഈ ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റുകൾ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും നികുതി താവളങ്ങളിലോ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അധികാരപരിധിയിലോ കാണപ്പെടുന്നു സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മികച്ച രഹസ്യസ്വഭാവത്തിനും ഉള്ള പ്രശസ്തി, ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റും ഈ സവിശേഷതകളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നു. ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അസറ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നിയമഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ് ഒരു സെറ്റ്ലറുടെ മാതൃരാജ്യത്തിലോ അധികാരപരിധിയിലോ ബാധകമാണ്. ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചയാളുടെയും / അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളുടെയും, കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്ലറുടെ മറ്റ് അവകാശികളുടെയോ പ്രയോജനത്തിനായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് തീവ്രമായ അനന്തരാവകാശ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒരു സങ്കേതം നൽകിയേക്കാം. യു‌എസ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഫ്‌ഷോർ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ് പൊതുവെ നികുതി നിഷ്പക്ഷമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

കൂടാതെ, അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ അവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത രഹസ്യാത്മകത, സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും ബാധ്യതയുടെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ച സംരക്ഷണം, വിവാഹമോചനം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പോലും. ഗാർഹിക അധികാരപരിധിയിലെ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവ സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്, കഠിനമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒഴികെ, ഒരു ബാഹ്യ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റിന് അന്തർലീനമായ രഹസ്യാത്മക കവചം തുളച്ചുകയറുക. മിക്ക അധികാരപരിധിയിലും.

ദ്വീപുകൾ വിശ്വസിക്കുക

ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്

ട്രസ്റ്റുകളുടെയും ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനും നടത്തിപ്പിനും പ്രശസ്തി നേടിയ കുറഞ്ഞ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം ഒരു നികുതി സങ്കേതമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കണമെന്നത് തികച്ചും ആവശ്യമില്ല - വിജയകരമായ പല ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണ അധികാര പരിധികളും രാജ്യങ്ങളും പ്രശസ്തരായ, പരിചയസമ്പന്നരായ ട്രസ്റ്റ് കമ്പനികൾക്കൊപ്പം മികച്ച രഹസ്യസ്വഭാവവും ഗണ്യമായ ആസ്തി കവചങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പൊതുവിഭാഗം, ഈ അധികാരപരിധികൾ അവരുടെ വിശ്വാസ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പൊതു നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്-കാരണം, വിശ്വാസ്യത രൂപീകരിക്കുക എന്ന ആശയം കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ കാലം മുതലുള്ള ഒരു പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ആശയമാണ്. വിജയകരമായ ട്രസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് യൂറോപ്യൻ അധികാരപരിധികളായ ലക്സംബർഗ്, മാൾട്ട, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മുതലായവ, ഇംഗ്ലീഷ് പൊതു നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശരിയായ ട്രസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോഡലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി അവരുടെ ചട്ടങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവയെക്കാൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന അധികാരപരിധി കുക്ക് ദ്വീപുകളാണ് നെവിസ് ട്രസ്റ്റ് ആ ക്രമത്തിൽ ബെലീസിലുള്ളവൻ. 

മറ്റു പരിഗണനകൾ

ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സെറ്റിൽ‌ലറുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ഉദ്ദേശ്യത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും പരിപാലനത്തിലും ചില വിഭവങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ, ഗൗരവമേറിയതും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ ഗവേഷണം, കൂടാതെ പരിചയസമ്പന്നരും അറിവുള്ളവരുമായ ഏജന്റുമാരുടെ ഉപദേശവും സഹായവും നിർബന്ധമാണ്.

ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധന, വ്യവഹാരം, ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആസ്തികൾക്ക് ഗണ്യമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. രൂപീകരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമുള്ള ചെലവ് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥാപനം ഓഫ്‌ഷോർ ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ഗണ്യമായ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനോ ദീർഘകാലത്തേക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി നൽകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മന peace സമാധാനം നൽകും.

അവസാനം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തത് 10 ഡിസംബർ 2021 നാണ്