Offshore Company Information

Ekte svar fra erfarne fagfolk

Still spørsmål om offshore banking, bedriftsformasjon, eiendomsbeskyttelse og relaterte emner.

Ring nå 24 Hrs./Day
Hvis konsulenter er opptatt, ring igjen.
1-800-959-8819

Offshore Trust for Asset Protection

Mange eiendomsbeskyttelseseksperter er enige om det offshore-tillit i riktig valgt jurisdiksjon er det sterkeste aktivbeskyttelseskøretøyet over hele verden. De Cookøyene Tillit har vist seg å tilby den sterkeste aktivitetsbeskyttelsessagens historie. Det er beste jurisdiksjon for beskyttelse av eiendeler etter vår mening. La oss si at en lokal domstol krever betaling. Husk, tillitsselskapet på Cookøyene, som ligger utenfor den lokale domstolens jurisdiksjon. Derfor er tillitsmann (som typisk vårt offshore advokatfirma) ikke forpliktet til å etterkomme rettskjennelsen. Som et resultat, lisensiert, bundet, forsikret 30 + år gammel tillit selskap holder dine eiendeler ut av skade. For klientens fred i sinnet etablerer vi et offshore-aksjeselskap (LLC) som er 100% eid av tilliten. De klienten er leder av LLC.

De Kontoer holdes i LLC i en svært sikker internasjonal bank. Klienten er underskriver på alle bankkontoer. Når den "dårlige tingen" skjer, og eiendelene kan bli utsatt for beslag av domstolene. Så bobestyreren kan trå til som manager for LLC. Det vil si at de gjør det du har betalt tillitselskapet for å gjøre - beskytte eiendelene dine. Når den juridiske trusselen er over, blir klienten gjenopprettet som manager for LLC med eiendelene fortsatt intakte. Forskningen vår har vist at den riktig strukturerte Cook Islands-tilliten har beskyttet klientens eiendeler fra enhver juridisk utfordring.

Offshore Trust vs. Traditional Trust

An Offshore-tillit er veldig mye som en tradisjonell tillit. Som sådan består det av et forhold eller en ordning mellom følgende parter: ”Tillitsmann (e),” ”Oppgjør (er)” og “Mottaker (er).” Bestemmelser gis i et bindende, skriftlig juridisk dokument. Vi kaller det "Tillitsgjerning." Dette juridiske verktøyet kan inneha eiendeler og eiendommer. Den kan forvalte nevnte eiendeler i samsvar med tillitsgjerningen. I tillegg kan det gi en rekke fordeler og distribusjoner til en person eller en gruppe personer. Tilliten utpeker disse menneskene som mottakere. Her er forskjellen. Anta at en dommer i en jurisdiksjon krever at midlene blir omgjort. Heldigvis for deg er ikke bobestyrer (vårt offshore advokatkontor) i den utenlandske jurisdiksjonen forpliktet til å overholde det.

Tillitsmann og / eller tillitsselskapet belastet forvaltningen av tilliten. De er bundet av en tillitsfull plikt til å opprettholde avtalen. Ved å signere dokumentet godtar de reglene og kravene som er stilt av tillitsgjerningen. En tillit er i motsetning til et selskap eller stiftelse. Denne typen tillit er en skriftlig avtale. Den spesifiserer at bobestyrer er det å sørge for mottakerne og å beskytte eiendeler fra rovdyr.

Bestemmer seg for å danne en offshore kapitalbeskyttelse tillit

For det første har bosetteren tatt beslutningen om å danne tilliten. Deretter må bosetteren velge hvilken type tillit han ønsker å danne. Dette inkluderer varigheten, som kan være evigvarende. Nybyggeren vil også (med vår hjelp) ta viktige beslutninger om å definere detaljer. Disse detaljene inkluderer å avgjøre om tilliten kan tilbakekalles eller ikke. De inkluderer om tilliten vil være skjønnsmessig eller ikke. Videre vil den spesifisere rettigheter, plikter, plikter og forventninger til bobestyrer.

La oss nå ta opp det tilbakekallbare eller ugjenkallelige tillitsbegrepet. På samme måte som navnene deres tilsier, kan en tilbakekallbar tillit når som helst tilbakekalles med vilkårene for dette skissert av bosetteren. Alternativt kan de ha en forhåndsbestemt levetid (eller kan vare på ubestemt tid) uten bestemmelser om tilbakekall. Det vil si at den kanskje eller ikke kan konkludere avhengig av vilkårene for opprettelsen som spesifisert i tillitsgjerningen.

Derimot kan en skjønnsmessig tillit falle inn under begge kategoriene, og er definert som en tillit med mye innebygd fleksibilitet med hensyn til hvordan bobestyrer håndterer utdelinger til mottakere, og til og med gir i noen tilfeller bobestyreren rett til å oppnevne eller legg til fordelene. Dette gir fra seg mye autoritet over offshore-tillit til en bobestyrer, og fremhever viktigheten av et nøye utvalg av et kompetent, velrenommert bobestyrer eller tillitsholdingsselskap med gode referanser, et verdig omdømme og erfaring som er nødvendig for å lykkes og trofast oppfylle og respektere vilkårene for tilliten .

offshore-tillit

Fordeler ved Offshore Trust

Plasseringen av eiendeler og eiendomsfortegnelse i tilliten er hvor løvenes andel av konfidensialiteten og beskyttelsen mot ansvarsfordeler fra offshore-tillit er oppnådd. Mens den juridiske tittelen overgår til forvalteren, som må oppfylle forpliktelsene som er angitt i tilliten. Intensjonen med tilliten er å sørge for mottakerne, hvor avgjørelsen kan være, og ofte er en listet deltaker. Disse mottakerne har svært sterke rettigheter med hensyn til interessene i tilliten og de fleste jurisdiksjoner innser at hensikten er å gi fordelene, som definert i tillit gjerning, for disse mottakerne og hersker gunstig i deres retning når spørsmål om forvaltningen av tilliten oppstår.

Skatteparadis

Fordi disse offshore trusts er nesten alltid funnet i skatteparadis eller eiendomsvern jurisdiksjoner med a rykte for sikring av eiendeler og ypperlig konfidensialitet, offshore-tilliten drar også fordel av disse funksjonene. Eiendeler som forvaltes innen offshore-trusts, er for det meste fri for noen ganger kvelende juridiske byrder Gjelder i et hjemsted eller jurisdiksjon. Hvis tilliten er dannet for å arrangere fordelen av den som dannet tilliten og / eller ektefeller, barn eller andre arvinger til bosetteren, for eksempel offshore-tilliten kan gi et tilfluktssted fra intens arvkontroll. For amerikanske mennesker er tilliten til beskyttelse av kapitalforvaltningen generelt skattemessig nøytral. Dette øker eller senker ikke skatten.

Videre, basert på deres dannelse i sikringsparametere, er det offshore trusts som tilbyr uovertruffen konfidensialitet, økt beskyttelse mot farene ved sivile rettssaker og ansvar, og til og med fra slike ting som skilsmisse eller forretningsoppløsninger. De benyttes også av mange til beskyttelse av eiendeler i tilfelle politisk eller økonomisk uro i hjemmet jurisdiksjon. Det er ekstremt vanskelig, lagre i situasjoner med anklager om alvorlig kriminell handling, for en utenforstående enhet å gjennomgå fortrolighetsskjoldet som er knyttet til en offshore-tillit i de fleste jurisdiksjoner.

kok øyer tillit

Hvor skal du danne en Offshore Trust

Offshore-stiftelser dannes ofte i lavbeskatnings- eller eiendomssikre havner som har et bevist rykte for vellykket forvaltning og utførelse av trusts og tillitsfond. Imidlertid er det ikke absolutt nødvendig at et passende sted er et skatteparadis eller har slappe forskrifter - mange av de vellykkede tillitsdannelses jurisdiksjonene og landene tilbyr ganske enkelt anerkjente, erfarne tillitsselskaper kombinert med ypperlig taushetsplikt og med betydelige eiendomsskjold.

En fellesnevner er at disse jurisdiksjonene bygger deres tillitsbestemmelser og vedtekter på den engelske felles lovgivningen - dette fordi selve ideen om tillitsdannelse er en gammel engelsk ide som går tilbake til korstogtiden. Andre europeiske jurisdiksjoner som tilbyr vellykket tillitsadministrasjon, for eksempel Luxembourg, Malta, Sveits, etc., har tilpasset sine vedtekter og forskrifter for å være i samsvar med de riktige tillitsadministrasjonsmodellene som er fastsatt av de som er basert på engelsk alminnelig lov. De jurisdiksjoner som står over resten når det gjelder aktiv beskyttelse er Cook Islands, the Nevis stoler på og den i Belize, i den rekkefølge.

andre hensyn

Dannelsen av en offshore-trust krever en realistisk vurdering av målene og hensikten med en potensiell etablerer, og vil utnytte noen ressurser i etableringen og vedlikeholdet. Dermed seriøs, engasjert forskning, og Råd og hjelp fra erfarne og kunnskapsrike agenter er et must.

Å danne en offshore-tillit gir betydelig beskyttelse for eiendeler fra uheldig gransking, rettssaker og sivile stridigheter. Det skal være tydelig at mens kostnadene for formasjon og vedlikehold kan vurderes, etableringen av en Offshore Trust vil sørge for god trygghet for de som ønsker å beskytte sine betydelige eiendeler eller sørge for sine barn på lang sikt.