Offshore Company Information

Verkliga svar från erfarna professionella

Ställ frågor om offshore banking, företagsbildning, tillgångsskydd och relaterade ämnen.

Ring nu 24 Hrs./Day
Om konsulter är upptagna, ring igen.
1-800-959-8819

Offshore Trust för Asset Protection

Många tillgångsskyddsexperter är överens om att offshoreförtroende i rätt valda jurisdiktion är det starkaste fordonsskyddskøretøjet världen över. De Cooköarna Tillit har visat sig erbjuda den starkaste tillgångsskyddets rättspraxishistoria. Det är den bästa jurisdiktion för tillgångsskydd enligt vår åsikt. När en lokal domstol kräver betalning är förtroendeföretaget i Cooköarna, som ligger utanför din domstols behörighet, inte skyldig att följa domstolsbeslutet. Således licensierad, bunden, försäkrad 30 + år gammal förtroendeföretag håller dina tillgångar ur skadans sätt. För klientens fredlöshet etablerar vi ett offshore-aktiebolag (LLC) som är 100% som ägs av förtroendet. De klienten är chef för LLC. Vårt konton hålls i LLC i en mycket säker internationell bank. Klienten är signatör på alla bankkonton. När den "dåliga saken" inträffar och tillgångarna kan bli föremål för beslag vid domstolarna kan förvaltaren gå in som chef för LLC och göra vad du har betalat förtroendeföretaget att göra - skydda dina tillgångar. När det juridiska hotet passerar, återställs klienten som chef för LLC med tillgångarna fortfarande intakta. Vår forskning har visat att det korrekt strukturerade Cook Islands-förtroendet har skyddat kundernas tillgångar från varje juridisk utmaning.

An Offshore Trust är väldigt mycket som ett traditionellt förtroende genom att det omfattar ett förhållande eller arrangemang bland "Trustee (s)", "Settlor (s)" och "Stödmottagare (er)". Bestämmelser görs i ett bindande, skriftligt juridiskt dokument som kallas förtroendehandlingen. juridiskt verktyg kan inneha titel på tillgångar och egendom, hantera nämnda tillgångar i enlighet med förtroendeskapet för att ge en rad förmåner och utdelningar till en person eller en grupp personer som utsetts till stödmottagarna. Skillnaden är att när en domare i en jurisdiktion kräver att fonderna omvandlas, är förvaltaren i utländsk jurisdiktion inte skyldig att följa.

Förvaltaren och / eller det förtroendeföretag som är ansvarigt för förvaltningen av förtroendet är bunden av en förpliktelse att upprätthålla avtalet. Genom att underteckna dokumentet godkänner de de regler och krav som anges i förtroendeuppgiften. En förtroende är till skillnad från ett företag eller stiftelse. Denna typ av förtroende är ett skriftligt avtal för förvaltaren att tillhandahålla stödmottagarna och skydda tillgångar från rovdjur.

När beslutet att bilda förtroendet är uppnått måste sedlaren välja den typ av förtroende han vill bilda, dess längd och fatta viktiga beslut om att definiera detaljer. Dessa uppgifter innefattar att avgöra om förtroendet är återkallbart eller inte, om förtroendet ska vara skönsmässigt eller ej, och att ange förvaltarens rättigheter, skyldigheter, skyldigheter och förväntningar.

Med avseende på de återkallbara eller oåterkalleliga förtroendena, kan de antingen återkallas när som helst med villkoren för den här beskrivningen av sedlarna, eller de kan ha en förutbestämd livslängd utan några bestämmelser om återkallande och slutar bara när Villkoren för dess skapande enligt vad som anges i förtroendeskyldigheten uppfylls.

Däremot kan ett diskretionärt förtroende falla under endera kategorin och definieras som ett förtroende med mycket inbyggd flexibilitet med avseende på hur förvaltaren hanterar utdelningar till mottagare, och till och med tillhandahåller i vissa fall förvaltaren rätt att utse eller lägg till mottagare. Detta avstår emellertid mycket auktoritet över offshore-förvaltningen till en förvaltare och framhäver vikten av ett noggrant urval av en kompetent, välrenommerad förvaltare eller förvaltningsbolag med goda referenser, ett värdigt rykte och den erfarenhet som krävs för att lyckas och trofast uppfylla och hedra villkoren i förtroendet.

offshoreförtroende

Fördelar med Offshore Trust

Placeringen av tillgångar och egendomstol i förtroendet är där lejonens andel av sekretess och skydd mot ansvarsförmåner från offshoreförvaltningen erhålls. Medan den juridiska titeln övergår till förvaltaren, vilken måste uppfylla skyldigheter som anges i förtroendet. Avsikten med förtroendet är att tillhandahålla stödmottagarna, som den kan vara, och ofta är en noterad deltagare. Dessa stödmottagare har mycket starka rättigheter med hänsyn till intressen i förtroendet och de flesta jurisdiktioner erkänner att Avsikten är att tillhandahålla de förmåner som de definieras i förtroendeuppgiften för dessa stödmottagare och reglera sig positivt i deras riktning när frågor om förvaltningen av förtroendet uppstår.

Eftersom dessa offshore-trusts nästan alltid finns i skatteparadis eller tillgångsskyddsområden med a rykte för skydd av tillgångar och utmärkt konfidentialitet, offshore-förvaltningen drar också nytta av dessa funktioner. Tillgångar som förvaltas inom offshore-trusts är för det mesta fri från de ibland kvävande rättsliga bördorna gäller i en bosättares hemland eller jurisdiktion. Om förtroendet bildas för att ordna till förmån för den som bildade förtroendet och / eller makarna, barnen eller andra arvtagare av bosättaren, till exempel offshoreförtroendet kan ge en fristad från intensiv ärverksamhetskontroll och beskattning.

Vidare, baserat på deras bildning i värdepappersskyddade säkra hamnar, erbjuder offshore trusts oöverträffad sekretess, ökat skydd mot faror från civilrättsliga processer och ansvar, och till och med från saker som skilsmässa eller affärsupplösningar. De används också av många för att skydda tillgångar i händelse av politisk eller ekonomisk oro i hemlig jurisdiktion. Det är extremt svårt, utom i situationer med anklagelser om ett allvarligt brott, för en utomstående enhet att genombringa konfidentialitetsskyddet i ett offshore-förtroende i de flesta jurisdiktioner.

koka öarna förtroende

Var att bilda en Offshore Trust

Offshore trusts bildas ofta i lågbeskattning eller tillgångsskyddade hamnar som har bevisat rykte för framgångsrik förvaltning och genomförande av förtroende och förtroendefonder. Det är emellertid inte absolut nödvändigt att en lämplig plats är en skatteparadis eller har laxbestämmelser. Många av de framgångsrika förtroendebildningsdomstolarna och länderna erbjuder helt enkelt berömda, erfarna förtroendeföretag kombinerat med utmärkt konfidentialitet och med betydande tillgångssköldar. En gemensam nämnare är att dessa jurisdiktioner baserar sina förtroendeföreskrifter och stadgar om den engelska gemensamma lagen - detta för att själva tanken om förtroendebildning är en gammal engelsk idé som går tillbaka till korsfararnas tid. Andra europeiska jurisdiktioner som erbjuder framgångsrik förvaltningsförvaltning, som Luxemburg, Malta, Schweiz, etc., har anpassat sina stadgar och förordningar för att överensstämma med de korrekta förvaltningsmodellerna för förvaltningen som grundas på den engelska gemensamma lagen. De jurisdiktioner som står över resten med avseende på tillgångsskydd är Cook Islands, the Nevis förtroende och den i Belize, i den ordningen.

andra överväganden

Bildandet av ett offshore-förtroende kräver en realistisk bedömning av mål och avsikt för en potentiell etablerare och kommer att utnyttja vissa resurser vid etableringen och underhållet. Sålunda seriöst, engagerad forskning, och råd och hjälp från erfarna och kunniga agenter är ett måste.

Att bilda ett offshore-förtroende ger ett väsentligt skydd för tillgångar från otillbörlig granskning, tvister och borgerliga stridigheter. Det ska vara uppenbart att medan kostnaderna för bildning och underhåll kan övervägas, upprättandet av en Offshore-förtroendet kommer att ge en lugn sinnesro för dem som vill skydda sina betydande tillgångar eller förse sina barn på lång sikt.