Offshore Company Information

Verkliga svar från erfarna professionella

Ställ frågor om offshore banking, företagsbildning, tillgångsskydd och relaterade ämnen.

Ring nu 24 Hrs./Day
Om konsulter är upptagna, ring igen.
1-800-959-8819

Offshore Trust för Asset Protection

Många tillgångsskyddsexperter är överens om att offshoreförtroende i rätt valda jurisdiktion är det starkaste fordonsskyddskøretøjet världen över. De Cooköarna Tillit har visat sig erbjuda den starkaste tillgångsskyddets rättspraxishistoria. Det är den bästa jurisdiktion enligt vårt omdöme. Låt oss säga att en lokal domstol kräver betalning. Tänk på att förtroendeföretaget på Cooköarna ligger utanför din lokala domstols jurisdiktion. Därför är förvaltaren (som vanligtvis vårt offshore-advokatbyrå) inte skyldig att följa domstolsbeslutet. Som ett resultat av detta licensierad, bunden, försäkrad 30 + år gammal förtroendeföretag håller dina tillgångar borta från skada. För kundens sinnesro skapar vi ett offshore-aktiebolag (LLC) som är 100% som ägs av förtroendet. De klienten är chef för LLC.

Du har nu möjlighet konton hålls i LLC i en mycket säker internationell bank. Kunden har undertecknat alla bankkonton. När det ”dåliga” inträffar och tillgångarna kan bli föremål för domstolsbeslag. Så förvaltaren kan komma in som chef för LLC. Det vill säga de gör vad du har betalat förtroendeföretaget för att göra - skydda dina tillgångar. När det juridiska hotet passerar återställs klienten som manager för LLC med tillgångarna fortfarande intakta. Vår forskning har visat att det korrekt strukturerade förtroendet för Cooköarna har skyddat kundtillgångar från alla juridiska utmaningar.

Offshore Trust vs. traditionellt förtroende

An Offshore Trust är väldigt mycket som ett traditionellt förtroende. Som sådan innefattar det ett förhållande eller arrangemang mellan följande parter: ”Förvaltare (n),” ”Bosättare (ar)” och “Förmånstagare (ar).” Avsättningar görs i ett bindande, skriftligt juridiskt dokument. Vi kallar det "Trust Deed." Detta juridiska verktyg kan innehålla äganderätt och egendom. Det kan hantera nämnda tillgångar i enlighet med förtroendeakten. Dessutom kan det ge en rad fördelar och fördelningar till en person eller grupp av personer. Förtroendet betecknar dessa människor som förmånstagare. Här är skillnaden.  Anta att en domare i en jurisdiktion kräver att medlen förvandlas. Lyckligtvis för dig är förvaltaren (vårt offshore advokatbyrå) i utländsk jurisdiktion inte skyldig att följa.

Förvaltaren och / eller det förtroendeföretag som är ansvarigt för förvaltningen av förtroendet. De är bundna av en tillsynsplikt att upprätthålla avtalet. Genom att underteckna dokumentet samtycker de till regler och krav som föreskrivs av förtroendet. Ett förtroende är till skillnad från ett företag eller stiftelse. Denna typ av förtroende är ett skriftligt avtal. Den specificerar att förvaltaren är det att tillhandahålla stödmottagarna och skydda tillgångar från rovdjur.

Beslutar att bilda ett Offshore Asset Protection Trust

Först har bosättaren fattat beslutet om att bilda förtroendet. Sedan måste bosättaren välja vilken typ av förtroende han vill bilda. Detta inkluderar dess varaktighet, som kan vara evig. Sättaren kommer också (med vår hjälp) att fatta viktiga beslut om att definiera detaljer. Dessa detaljer inkluderar beslut om förtroendet kan återkallas eller inte. De inkluderar om förtroendet kommer att vara diskretionärt eller inte. Dessutom kommer den att specificera förvaltarens rättigheter, skyldigheter, skyldigheter och förväntningar.

Låt oss nu ta itu med det återkallbara eller oåterkalleliga förtroendekonceptet. Mycket som deras namn antyder kan ett återkallbart förtroende återkallas när som helst med villkoren för detta beskrivna av bosättaren. Alternativt kan de ha en förutbestämd livslängd (eller kan pågå på obestämd tid) utan bestämmelser om återkallbarhet. Det vill säga det kan eller inte kan sluta beroende på villkoren för dess skapande som anges i förtroendeakten.

Däremot kan ett skönsmässigt förtroende falla under någon av kategorierna och definieras som ett förtroende med mycket inbyggd flexibilitet med avseende på hur förvaltaren hanterar utdelningar till förmånstagarna och till och med i vissa fall ger förvaltaren rätt att utse eller lägg till stödmottagare. Detta avstår från mycket auktoritet över offshoreförtroende till en förvaltare dock och framhäver vikten av ett noggrant urval av ett kompetent, välrenommerat förvaltar- eller förtroendeföretag med goda referenser, ett värdigt rykte och den erfarenhet som är nödvändig för att framgångsrikt och trofast uppfylla och respektera villkoren för förtroendet .

offshoreförtroende

Fördelar med Offshore Trust

Placeringen av tillgångar och egendomstol i förtroendet är där lejonens andel av sekretess och skydd mot ansvarsförmåner från offshoreförvaltningen erhålls. Medan den juridiska titeln övergår till förvaltaren, vilken måste uppfylla skyldigheter som anges i förtroendet. Avsikten med förtroendet är att tillhandahålla stödmottagarna, som den kan vara, och ofta är en noterad deltagare. Dessa stödmottagare har mycket starka rättigheter med hänsyn till intressen i förtroendet och de flesta jurisdiktioner erkänner att Avsikten är att tillhandahålla de förmåner som de definieras i förtroendeuppgiften för dessa stödmottagare och reglera sig positivt i deras riktning när frågor om förvaltningen av förtroendet uppstår.

Skatteparadis

Eftersom dessa offshore-trust hittas nästan alltid i skatteparadis eller jurisdiktioner för skydd av tillgångar med en rykte för skydd av tillgångar och utmärkt konfidentialitet, offshore-förvaltningen drar också nytta av dessa funktioner. Tillgångar som förvaltas inom offshore-trusts är för det mesta fri från de ibland kvävande rättsliga bördorna gäller i en bosättares hemland eller jurisdiktion. Om förtroendet bildas för att ordna till förmån för den som bildade förtroendet och / eller makarna, barnen eller andra arvtagare av bosättaren, till exempel offshoreförtroendet kan ge en fristad från intensiv arvgranskning. För amerikanska människor är förtroendet för offshore tillgångsskydd i allmänhet skatteneutral. Detta ökar eller sänker inte dina skatter.

Vidare, baserat på deras bildning i tillgångsskyddsorienterade skyddande tillflyktsort, erbjuder offshore-trust oöverträffad sekretess, ökat skydd mot faror från civilrättsliga processer och ansvar, och till och med från saker som skilsmässa eller affärsupplösningar. De används också av många för att skydda tillgångar i händelse av politisk eller ekonomisk oro i hemlig jurisdiktion. Det är extremt svårt, utom i situationer med anklagelser om ett allvarligt brott, för en utomstående enhet att genombringa konfidentialitetsskyddet i ett offshore-förtroende i de flesta jurisdiktioner.

koka öarna förtroende

Var att bilda en Offshore Trust

Offshore-truster bildas ofta i lågbeskattnings- eller tillgångssäkra tillflyktsorter som har ett bevisat rykte för en framgångsrik förvaltning och genomförande av truster och trustfonder. Det är emellertid inte absolut nödvändigt att en lämplig plats är en skatteparadis eller har svaga regler - många av de framgångsrika tillsynsmyndigheterna och länderna erbjuder helt enkelt kända, erfarna förtroendeföretag i kombination med utmärkt konfidentialitet och med betydande tillgångsskydd.

En gemensam nämnare är att dessa jurisdiktioner baserar sina förtroendeföreskrifter och stadgar på engelsk allmän lag - detta eftersom själva idén om förtroendeformation är en gammal engelsk idé som går tillbaka till korstiden. Andra europeiska jurisdiktioner som erbjuder framgångsrik förtroendeadministration, såsom Luxemburg, Malta, Schweiz, etc., har anpassat sina stadgar och förordningar för att överensstämma med de korrekta förvaltningsmodellerna som anges av de som bygger på engelsk allmän lag. De jurisdiktioner som står över resten med avseende på tillgångsskydd är Cook Islands, the Nevis förtroende och den i Belize, i den ordningen. 

andra överväganden

Bildandet av ett offshore-förtroende kräver en realistisk bedömning av mål och avsikt för en potentiell etablerare och kommer att utnyttja vissa resurser vid etableringen och underhållet. Sålunda seriöst, engagerad forskning, och råd och hjälp från erfarna och kunniga agenter är ett måste.

Att bilda ett offshore-förtroende ger ett väsentligt skydd för tillgångar från otillbörlig granskning, tvister och borgerliga stridigheter. Det ska vara uppenbart att medan kostnaderna för bildning och underhåll kan övervägas, upprättandet av en Offshore-förtroendet kommer att ge en lugn sinnesro för dem som vill skydda sina betydande tillgångar eller förse sina barn på lång sikt.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020